Villa Västra Torp

Projekt: Villa Västra Torp

Plats: Gislöv

Beställare: Privat

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Byggår: 2019-2020

Konstruktör: Gustav Svensson

Byggmästare: Byggcirkeln AB

Strandängar på den skånska sydkusten, långgrunda stränder och milslång utsikt. Men också ett bistert klimat när höststormar och vinterkyla drar in. På fastigheten låg ett äldre sommarhus som skulle bevaras till vissa delar. Till detta skulle tillfogas en flygel som skulle komma att dominera uttrycket. Den vidunderliga utsikten måste tas om hand på alla möjliga och tänkbara vis. I nära samarbete med beställaren kom vi fram till väldigt radikala förändringar i den befintliga miljön. Nya öppningar togs upp, ett antal väggar revs och andra tillkom. Funktioner bytte plats och huset gick från ljusgrått till svart. När vi kom till tillbyggnaden försökte jag plantera tanken om ett hus helt i cortenstål, både väggar och tak.

Detta material kändes nämligen helt rätt i sammanhanget. Dess maritima uttryck, dess speciella motståndskraft mot väder och vind, och med ett färgspel som skulle göra att det blev ett med sitt sammanhang. Till min stora glädje fick jag från första stund mina beställare att se detta materials fulla förtjänster. Ett uppseendeväckande hus, javisst, men också ett hus som mer än något annat hus i omgivningen harmonierar med miljön den befinner sig i skulle jag våga drista mig till att säga.