Town House Västra Hamnen

Projekt: Townhouse W - enfamiljshus, sammanbyggt

Plats: Västra Hamnen, Malmö

Beställare: Arkitekten själv

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Martin Martinsson, Charlotta Ekelund

Byggår: 2007-2008

Konstruktör: Structor

Byggmästare: Skånsk Bostadsproduktion AB

En av Bo01’s komponenter var European Village som skulle bli två radhuslängor på ömse sidor om en kanal med hus projekterade och byggda av olika länder inom EU. Några av tomterna blev obebyggda till mässan och en av dessa förvärvade jag 2006 för att bygga ett eget hus till mig och min familj. Detaljplanen medgav 3 ½ plans byggnadshöjd. Fastigheten hade en bredd om 9 meter. Jag ville med tanke på det utsatta läget inte blanda in organiskt material i byggprocessen så det blev ett hus i massiv lättbetong, platsbyggda betongbjälklag och ett ”industritak” med bärning av trapetsformad plåt. Alla golv blev klinkerlagda, alla väggar putsade både ute och inne och fasadpartier i helaluminium. De fyra våningarna funktionsindelades på så vis att bottenplan innehöll kök och matrum, plan 2 föräldrarnas avdelning, plan 3 barnavdelning med TV rum och plan 4 rekreationsavdelning med takterrass. Allt knöts samman med en spiraltrappa i betong som fick lyftas in före taket byggdes. Över 40% av fasadytan utgjordes av glas. Tillsammans med den kritvita fasadputsen formligen badade huset i ljus. Energigivande harmoni och så viktigt under det mörka halvåret på våra breddgrader. Entrén utgjordes av en promenad på en svävande betongskiva under ett svävande betongtak och som ledde fram till en 1400 mm bred pivåhängd ytterdörr i svartlaserad teak framtagen i samarbete med Bowalls dörrsnickeri. Även i övrigt många specialtillverkade komponenter, exempelvis utkastarna i betong, och 2600 mm höga innerdörrar i vitlaserad ask.