Villa Ljunghusen J

Projekt: Villa Ljunghusen J

Plats: Ljunghusens

Beställare: Privatperson

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Byggår: 2000 - 2001

En ”dansk” bungalow (som det populärt kallades vid den tiden) från 60-talet. Stringent och
saklig, god kvalitet, mycket charm, men behövde uppdateras och anpassas till de nya
ägarnas behov.
Mycket kunde bibehållas, och min gärning bestod i att dels tassa lite försiktigt med den
befintliga byggnadens renovering, göra några väl valda tillägg, i planlösningen och i fasad,
dels få till en tillbyggnad som anpassade sig till den befintliga strukturen/arkitekturen och
samtidigt tillförde något nytt och kittlande.