Villa K

Projekt: Nybyggnation av enfamiljshus

Plats: Kämpinge

Beställare: Privatperson

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Byggår: 2026