Villa Bellevue Sjösida

Projekt: Villa S

Plats: Bellevue Sjösida, Malmö

Beställare: Privat

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Martin Martinsson

Byggår: 2006–2008

Byggmästare: Villa Nordic/Buildab AB

Detta var ett Villa Nordic-projekt där man ville visa att man inte hade några begränsningar i sitt produktionssystem. Det var således inga problem att bygga ett special ritat hus med höga kvalitetskrav. Jag ville ha en solid sluten bottenvåning med en lätt träöverbyggnad. Från huvudkroppen sköt sedan en enplans flygel med försänkt golv ut. Byggnaden omslöt då en skyddad trädgård utan insyn. Den spektakulära trappan var ett av husets många specialritade element.