Villa Båstad

Projekt: Villa RR - tillbyggnad av enfamiljshus

Plats: Båstad

Beställare: Privat

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Byggår: 2018-2019

Konstruktör: Gustav Svensson

Byggmästare: HA Bygg Höganäs

Ett tidstypiskt charmigt sommarhus från början av 60-talet fick nya ägare. Dessa önskade en tillbyggnad för att möta den växande familjen och kunna utgöra ett alternativt helårsboende.

Jag valde en gestaltning som tog sin utgångspunkt i det befintliga huset, en parafras. Samma stående vitmålade panel i fasad, samma grå papp på taket, samma utskjutande tak och strävor och vitmålade fönster i trä. Min tanke var att få 1+1 att bli 3. Tillskotten fick lov att ta plats. I princip nästan lika stort som den existerande byggnaden. Tillsammans utgör de en stark enhet som vinklas mot trädgården och vägen utanför.