Fritidshus Strandbaden

Projekt: Strandbaden 1

Plats: Falsterbo

Beställare: Privat

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Byggår: 2016-2017

Konstruktör: Gustav Svensson

Byggmästare: Genom ägarens försorg

Strandbadenområdet, ursprungligen ägt av SJ, var från början en campingplats som övergick i portabla semesterhus i masonit. Därefter bildades en bostadsrättsförening där det medgavs möjlighet att bygga små permanenta hus. Dessa fick uppföras inom området utan tomtgränser. Man fick helt enkelt ”muta” in ett område till sitt.

Brf. Strandbaden hade väntat ett antal år att få igenom en ändring i gällande detaljplan för att kunna bygga 55 kvm stora hus. När detta vann laga kraft startade en intensiv byggverksamhet inom området.

Strandbaden 1 var mitt första hus i området. Helt klätt i ljusgrå laserad lärk med en effektiv planlösning som skulle ge mycket känsla på få kvadratmeter och dessutom kunna hysa en rätt stor familj.