Stora Hammars kyrka

Projekt: Stora Hammars kyrka - tillbyggnad

Plats: Höllviken

Beställare: Stora Hammars Församling

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Claudio Henriquez

2011-2012 blev vårt kontor som ett av sex arkitektkontor inbjudna till att komma med idéer för att utveckla Stora Hammars kyrka i Höllviken. Anledningen var att möta 2000-talets krav och önskemål för denna kyrkobyggnad uppförd i början av 1900-talet. Stora Hammars församling är en stor och engagerad församling och hade vid denna tidpunkt både en stark och visionär kyrkoherde lik väl som kyrkoråd. I mitt förslag byggdes det befintliga kyrkorummet om till en flexibel sal, moderniserad men med bevarade detaljer och atmosfär från det ursprungliga. Längst med kyrkans norra sida förband jag detta huvudrum med en tillbyggnad som hyste de funktioner som man önskade addera. Väntrum, meditationsrum, rum för enskilda samtal och café bl.a.

Gestaltningsmässigt ville jag förstärka den existerande kyrkan med ett tillägg i egen rätt. Avsikten var att skapa kontrast och harmoni i akt och mening för att få något helt unikt på platsen. Som kuriosa kan nämnas att jag vid min presentation av förslaget fick bland annat kommentaren att mitt arbete skulle komma att skapa ett stort problem; – Var ska man parkera turistbussarna?

Efter runda ett var mitt förslag 1 av 3 kvarvarande. Därefter hände det som inte fick hända. Kyrkoherden lämnade och kyrkorådet upplöstes. Skälen till detta känner jag inte till men resultatet blev att hela processen lades ner.