Stadsliv

Projekt: Baltzarsgatan - Ombyggnad till flerfamiljshus

Plats: Malmö

Beställare: Brf Stadsliv

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Charlotta Ekelund

Byggår: 2005-2006

Byggmästare: Skånsk Bostadsproduktion AB

Denna centralt belägna byggnad, ursprungligen en chokladfabrik från 1892, hade genom åren byggts om ett antal gånger, till bl. a kontor, utställning, läkarpraktik, butiker och lager.

2004 fick vi bygglov för att kunna transformera fastigheten till ett flerfamiljshus i bostadsrättsform. 32 unika bostäder i centrala Malmö med industrikaraktär blev resultatet.