Servicekuben

Projekt: Kontor för Servicekuben AB. Ombyggnad och interiör

Plats: Arlöv

Beställare: Servicekuben AB/Wihlborgs AB

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Göran Lundqvist, Olavur Lofti

Byggår: 2019-2020

Byggmästare: Servicekuben AB

Denna fastighet var ursprungligen IKEA’s första butik i Malmöregionen. Byggföretaget Servicekuben AB hade ett behov av att koncentrera sin verksamhet till en plats som låg strategiskt i regionen och var lättillgänglig. Denna fastighet levde upp till dessa krav.

Idén utgick ifrån en kombikontorslösning som skulle medge avskildhet vid behov men skapa förutsättningar för spontana möten på ett naturligt sätt. Interiören skulle präglas av kopplingen mellan byggverksamhet och modernt företagande. En industriell karaktär med hårda ytor som möter mjuka varma material. Orangegummigolv mot svart heltäckningsmatta och svarta takabsorbenter, corténstål mot oregon pine.

Den färdiga miljön blev stimulerande och harmonisk på en och samma gång. Den lämnar ingen oberörd.

Kontoret nominerades till Årets Kontor 2021.