m3

Projekt: m3 - nyproduktion bostäder

Plats: Västra Hamnen, Malmö

Beställare: Brf m3

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Gert Holmgren, Charlotta Ekelund

Byggår: 2004-2005

Konstruktör: Statikdesign AB

Byggmästare: Skånsk Bostadsproduktion AB

m3’s 34 bostadsrätter såldes före bygglov medgivits. Detta p.g.a. vår ide att arbeta med en långt gången brukarpåverkan. Utgångspunkten blev kuber 6x6x6 meter som gav en ursprunglig bostadsyta om 45 kvm men som kunde utökas till 72 kvm inom bostadens väggar genom ägarens egen försorg. Till detta tillkom 4 fasadpartier som blev valbara utifrån 24 olika möjligheter. Detta skapade helt unika lägenheter.

En mängd olika valmöjligheter tillkom via en mycket experimentell hemsida som gav köparen möjlighet att i realtid få veta vad ett önskat tillval skulle innebära för honom eller henne ekonomiskt. m3 utgjorde en logisk utveckling av konceptet Studentboendet Studeum. Stomme och fasad utfördes i prefabricerade betongelelement. Fasadpartierna i sablelackerade aluminiumprofiler med öppningsbara delar i oljad lärk gav huset sin mycket speciella karaktär.