Kv. Linoljan

Projekt: Kv. Linoljan

Plats: Limhamns Sjöstad, Malmö

Beställare: Sigurd Bostads AB

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Olavur Lofti, Jens Svefors, Göran Lundqvist

Byggår: Byggår: 2020-2022

Konstruktör: Danewids Ingenjörsbyrå

Byggmästare: Servicekuben AB

Här skulle ett helt kvarter byggas med utgrävd källare under hela fastigheten.

Förutsättningen var att hela kvarteret skulle planeras för hyresrätter, med bilar, cyklar och lägenhetsförråd i källarplanet.

Förutsättningen var också tydlig från beställarens sida, att husen skulle produceras i det klassiska utförandet ”byggmästarkvalitet”; Något som uppskattades av oss arkitekter. Det är dessvärre alltför sällan hyresfastigheter har den agendan i Sverige.

Detaljplanen medgav byggrätt mellan 2 till 6 våningar, förnuftigt fördelat så att förutsättningar skapades för en ljus och skyddad innergård.

För att möta det faktum att hela kvarteret skulle exploateras samtidigt, och vår ambition om en mänsklig skala, levande miljö, och hög detaljeringsgrad, bestämde vi oss för att dela upp kvarteret i fyra olika flerfamiljshus, ett loftgångshus, och fyra radhus.

De skulle ges olika gestaltning, olika våningsantal, och fasaderna som samtliga skulle utgöras av tegel, skulle varieras i kulör och mönster.

Lägenhetsfördelningen blev mellan 1-5 Rok för en chans till att få en så varierad sammansättning av hyresgäster som möjligt. Vi såg en målgrupp som sträckte sig från studenter, via seniorer till barnfamiljer.

I en struktur som skapade förutsättningar för spontana möten, men som ändå värnade om den enskildes rätt till en privat sfär.

Samtliga lägenheter har antingen generösa balkonger eller uteplatser på gården, alla halvt indragna innanför fasadlivet.

Gården är grön och vindskyddad, och försedd utöver de tydligt avgränsade uteplatserna, med gemensamma ytor för lek, grill eller bara en paus i vardagen.

127 lägenheter blev det, med ett snitt runt 65m2, två lokaler och ett parkeringsgarage för 87 bilar, 364 cykelplatser och utöver det utrymmen för 127 lägenhetsförråd.

Succesiv inflyttning under hösten fram till jul 2022.