Kv. Flaggskepparen

Projekt: Kv. Flaggskepparen 1 - nyproduktion bostäder

Plats: Västra Hamnen, Malmö

Beställare: Brf Vindöga

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Charlotta Ekelund, Martin Martinsson, Gert Holmgren

Byggår: 2006-2008

Konstruktör: Ramböll

Byggmästare: Skånsk Bostadsproduktion AB

65 bostadsrättslägenheter på första parkett mot sundet skapade fantastiska förutsättningar. Dock fanns en möjlighet till framtida byggrätter som skulle kunna omintetgöra utsikten. Detta blev en utgångspunkt för gestaltningen mot norr som medvetet vinklades mot väster för att säkra utsikten och ljuset. Projektet delades upp i fyra delar mot en tät intim innergård. Balkonger och terrasser placerades mot söder och läsida. Stora glaspartier mot norr och utsikten.