Kristinehamn Arena

Projekt: Kristinehamns Arena

Plats: Kristinehamn

Beställare: Kunskapsporten AB

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Olavur Lofti

Byggår: Pågående

Kristinehamns kommun är beläget vid Vänerns norra del mellan Karlstad och Karlskoga.

En kommun med något över 30 000 innevånare och ett mycket rikt föreningsliv. Här
förvärvade Kunskapsporten sin första fastighet; en hall för inomhus fotboll. Till detta
adderades efter några år även ett badhus och en paddelhall. Hösten 2021 fick man en propå
från kommunen om intresse förelåg att bygga en ny hockeyarena tillsammans med en
curlinghall. Det finns sedan tidigare både en hockey- och en curlinghall i kommunen men
som är i stort behov av renovering. Kommunen såg hellre att en privat aktör byggde nytt med
tanke på det växande intresset för dessa två sporter. Vi fick uppdraget att analysera hur
detta skulle kunna tänkas genomföras på ett för alla tillfredsställande sätt. Resultatet blev ett
Campusområde kring idrott och hälsa. Utöver tidigare nämnda funktioner kommer det också
finnas gym, idrottshälsa, café/restaurang och kontorsfaciliteter för föreningslivet i kommunen.

Arenan kommer att utföras i prefabricerad betong, glas och obehandlad oregon pine. Taket
blir en skalkonstruktion klädd med mörkgrå duk utvändigt. Curlinghallen får en sockelvåning i
betong, väggpartierna ovanför i sinuskorrugerad obehandlad aluminium. Mellan hallarna
skapas ett offentligt rum/torg för café, tillfälliga utställningar, servicefunktioner m.m. Framför
entrén byggs i limträ en spektakulär vinge som tydligt markerar dess funktioner. Vi får också
modellera om den närmaste omgivningen för att kunna härbärgera det växande antalet
besökare som förväntas. Projektet är en valfråga och kommer därför förhoppningsvis att
fortsätta efter valet i höst.