Villa Kämpinge

Projekt: Villa H

Plats: Kämpinge

Beställare: Privat

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Gert Holmgren

Byggår: 2005-2006

Byggmästare: JW-hus

Sjuttio meter från havet med en magnifik utsikt över Kämpingebukten ligger denna uppväxta tomt. Beställaren och vi var överens om att huset skulle referera till äldre tiders fiskarhus som finns i området. Vi valde att dela upp huskroppen i tydligt urskiljbara delar för att få rätt proportioner. Gråputsade fasader i kombination med laserad träpanel och papptak med trekantlist. Med stora glaspartier mot havet och en omslutande innergård mot land. Interiören erbjuder en spännande vandring mellan rumsligheter.

Huset erhöll Vellinge kommuns stadsbildspris 2007.

  • Vellinge kommuns stadsbildspris 2007 för projekt Villa Kämpinge.