Hattmurklan

Projekt: Villa S - tillbyggnad av enfamiljshus

Plats: Limhamn, Malmö

Beställare: Privat

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Claudio Hendriquez

Byggår: 2013-2014

Konstruktör: Maddison/Henrik Kristoffersson

Byggmästare: Byggresurser i Malmö AB

Ett vitputsat enfamiljshus med en enplans flygel in mot trädgården. Med barn i tonåren kände man ett behov av att skapa åtskilda föräldra- och ungdomsdelar i huset. Vi valde ett uttryck på tillbyggnaden som stod fri i förhållande till det befintliga bostadshuset men knöts samman med valda material och kulörer. Den nya och gamla delen knöts samman med en uppglasad passage. Motfallstaket skapade en stark identitet.