Diana

Projekt: Diana 15 - nyproduktion bostäder

Plats: Gamla Väster, Malmö

Beställare: Brf Diana

Arkitekt: Mikael Wikeborg

Medverkande arkitekter: Gert Holmgren, Dominik Gschwind, Jeanette Larsson

Byggår: 2000-2001

Konstruktör: Centricon

Byggmästare: Nimab AB

Detta projekt gjordes i helt egen regi. En svår tomt på Gamla Väster, mitt i centrala staden, ett f.d. ”bombhål”. Vi fick krav på arkeologisk utgrävning i samband med byggstarten. Våra grannfastigheter var kanske inte grundlagda på bästa sätt så källarplanet fick gjutas i sju olika omgångar. Hela byggprocessen med våra högt ställda kvalitetskrav och den hänsyn som vi hela tiden behövde ta mot våra grannar blev ett utmanande styrkeprov.

Vår gestaltningstanke var att låta färg och material knyta an till den historiska miljön men låta arkitekturen ges ett samtida uttryck. Varje lägenhet utgjorde ett helt plan i gatuhuset. Hissen gick direkt in i respektive lägenhet. Gårdshuset blev en stadsvilla. Varje bostad gavs avskilda uteplatser vilket känns extra viktigt i den täta stadsstrukturen som Gamla Väster utgör.

Som kuriosa kan nämnas att Zlatan Ibrahimovic var en av köparna.