Vi tror på att den goda arkitekturen gör skillnad. Människan mår bättre i en väl omhändertagen miljö. Vacker, inspirerande och välstuderad arkitektur ger själen näring och hjärnan stimulans.

/

Bakgrund – Mikael Wikeborg arkitektkontor startades 1984. Kontoret har under årens lopp ingått i olika konstellationer likväl som den inre organisationen har varierat över tiden. Till Gamla Väster i hjärtat av Malmö flyttade vi 1989. Tre sammanslagna f.d. butiker på hörnet av Långgårdsgatan och Jöns Filsgatan gav den kontakt med stadens liv som vi sökte. Fortfarande sitter vi kvar i dessa lokaler som idag är intimt förknippade med företaget.

Företagsfilosofi – Vi tror på att den goda arkitekturen gör skillnad. Människan mår bättre, såväl psykiskt som fysiskt i en väl omhändertagen miljö. Vacker, inspirerande, välstuderad arkitektur ger själen näring och hjärnan stimulans.

Vi når den goda arkitekturen genom att delta och engagera oss i hela byggprocessen från ide´ till färdig byggnad, genom att rita allt och inte lämna något åt slumpen, följa upp vår projektering på byggplatsen och genom medarbetare som håller högsta kompetensnivå inom sina respektive delområden. 

Allt detta med en stor portion lust och glädje som vi tror är essentiellt för att nå bästa resultat. Det är så vi arbetar inom projektgruppen wikeborg arkitektur som kontoret heter numera.Vi undviker medvetet specialisering på uppdragssidan. Olika slag av projekt befruktar varandra. Bredden stimulerar till nya infallsvinklar på nästa projekt. Risken att fastna i invanda tankebanor minimeras effektivt. 
Vi arbetar direkt med byggherren och tillsammans slussar vi projektet i hamn.

Prolog – Mikael Wikeborg arkitektkontor/wikeborg arkitektur har genom åren genomfört ett antal uppmärksammade projekt. Vi har velat sticka ut från första början. Konformitet, anonymitet och slätstrukenhet lämnar vi åt andra. Våra byggnader är alla unika. De har en egen stark identitet och lämnar ingen oberörd.

De vilar dock mot en nordisk byggnadstradition tolkad till vår samtid, och med vår övertygelse om vad god arkitektur handlar om.

Kontoret idag Sedan 5 år tillbaka arbetar vi i en arkitektgemenskap omfattande 5 separata företag. Förutom wikeborg arkitektur sitter Lofti arkitekter, Svefors arkitekter, Arkitekt Karin Hvid Rydell och Per Nimer design på adressen. Samtliga kontor har sina egna uppdragsgivare men kan gå samman i större projekt. Detta ger det lilla kontorets flexibilitet, likväl som det större kontorets kapacitet. 

Kontakt